FANDOM


kabataan ngayon
...pangngalan? ...pang-abay?

Kahulugan ng Kabataan Ngayon Edit

: mas "pangit" na henerasyon kaysa sa kabataan noon pero mas "wais" kaysa sa kabataan sa kinabukasan

Butil ng kaalaman tungkol sa Kabataan Ngayon Edit

  • Ang kabataan ngayon ay ang kinabukasan ng bayan.
  • Yun lang ang masasabi ko.

Halimbawa ng Kabataan NgayonEdit

Ano ba 'yan! Wala nang magawa kundi mag-selpon nang mag-selpon! Ano ba itong kabataan ngayon...