FANDOM


hashtag
pangngalan

Kahulugan ng Hashtag Edit

: panggamit sa paghahanap ng isang paksa. Ang simbolong "#" ang ginagamit bago ang paksa.

Butil ng kaalaman tungkol sa Hashtag Edit

  • Ginagamit ito sa paghanap ng paksa. Ang paksa ay ang salitaang pagkatapos ng simbolong "#". Halimbawa, kapag may nakita sa Facebook na #adobo, lahat ng post sa Facebook na may #adobo ay makikita sa page.

Halimbawa ng HashtagEdit

Ang Nokia 3310 ko may hashtag! Wala namang Facebook o Twitter noon!
-Kabataan ngayon